{"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/ylw2uyn2f%2Fup%2F5c45be2be2990_1920.png","height":70}
 • Home
 • 교회소개
 • 예배/말씀
 • 양육/훈련
 • 교회소식
 • 가정구역
 • {"google":[],"custom":["Noto Sans KR"]}
  ×
   
   
  섹션 설정
  {"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/ylw2uyn2f%2Fup%2F5c45be2be2990_1920.png","height":70}
 • Home
 • 교회소개
 • 예배/말씀
 • 양육/훈련
 • 교회소식
 • 개인정보정책
 • 특송 - 찬양팀 (주의 나라 세우소서)
  관리자062020-12-20
  특송 - 윤기종 성도 ( 사명 연주)
  관리자042020-12-20
  12월 20일 주일2부 예배 찬양
  관리자032020-12-20
  12월 13일 주일2부 예배 찬양
  관리자032020-12-20
  12월06일 주일2부예배 찬양
  관리자052020-12-20
  WRITE
  {"google":[],"custom":["Noto Sans KR"]}{"google":[],"custom":["Noto Sans KR"]}
  {"google":[],"custom":["Noto Sans KR"]}